Sunday, June 26, 2011

Yuhi...

Kitne dafe dil ne kaha, dil ki suni Kitne dafe..
Waise to teri NA mein bhi maine dhundli apni khushi,
Tu jo gar HAAN kahe to baat hogi aur hi,
Dil hi rakhne ko kabhi,
Upar upar se sahi, keh de na HAAN,
Keh de na HAAN yuhi..